Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o w Kramsku

Przedmiotem działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z.o.o jest zaspakajanie, zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Zmiana cennika wywozu nieczystości płynnych

                                     

                                            INFORMACJA   DLA   MIESZKAŃCÓW

 

 

                Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Kramsku informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjno-modernizacyjnymi od dnia 13.07.2020 zaprzestaje do odwołania przyjmowania ścieków dowożonych do oczyszczalni w miejscowości Dębicz od mieszkańców Gminy Kramsk.  Firmy świadczące usługi wywozu  nieczystości zobowiązane są dostarczać do innych oczyszczalni zgodnie z umową.

Wobec powyższego wzrasta koszt usługi wywozu nieczystości świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo.

1.Wywóz  z poza Kramsk duża beczka   18 zł/m3

2.Wywóz z Kramska 17 zł/m3

3.Mała beczka z poza Kramska 105zł/m3

4.Mała beczka z Kramska 95zł/m3

Powyższe ceny obowiązują do czasu przywrócenia odbioru ścieków na oczyszczalni Dębicz.

Wzrost cen spowodowany jest dużymi kosztami opłat na innych oczyszczalniach tj 13 zł za m3 netto na oczyszczalni Licheń.

 

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje w szczególności:
- Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Kramsk
- Odbiór odpadów komunalnych zarówno od osób prywatnych jak i firm
- Usługi budowlano-instalacyjne

  * Utwardzanie terenów kostką brukową
-Wywóz nieczystości ciekłych beczką 5m3 oraz 17 m3
CENY KONKURENCYJNE !!!!

                               


Powołana uchwałą nr XVIII/90/99 Rady Gminy w Kramsku z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz na podstawie przepisów art. 9 i art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,  jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i kapitałem zakładowym wynoszącym 92.700 złotych (sierpień 2008 r.), zatrudnia dzisiaj 14 osób.                                                     Kontakt

Adres: 
ul.Kościelna 24a
62-511 Kramsk
Tel/Fax:63 246-21-45
Email: gpk.spzoo@wp.pl

 
Numery alarmowe:

Awarie wodociągów zgłaszać do:
Piotr Krakowski (miejscowości:Wola Podłeżna,Rudzica,Helenów)
Tel:663-592-424

Wesołowski Tadeusz (pozostałe miejscowości)
Tel:663-512-424
Sprawy odczytu wodomierzy
Mateusz Kubsik
697-672-424
Prezes Przedsiębiorstwa:
-
Paweł Łukaszewski
Tel: 609-501-103